– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

Yvonne – en av MISTELs värdefulla testpersoner

För en tid sedan träffade jag en av våra testpersoner, Yvonne Wara, för att höra hennes tankar om att medverka i MISTELs fokusgrupper och tester. Yvonne, som är 66 år, fick för knappt 10 år sedan en hjärnblödning och är sedan dess mestadels rullstolsburen.

Vi kom i kontakt med varandra första gången för 5 år sedan via Yvonnes dåvarande hemtjänst Qratio. Yvonne berättar att hon direkt fick en väldigt positiv uppfattning av MISTEL.

– Jag tycker att det är väldigt stimulerande att kunna medverka och framföra mina synpunkter på bl.a. hjälpmedel och annat inom samhället som jag berörs av som numera rörelsehindrad.

Vårt första möte skedde i samband med att Yvonne tillsammans med sin hemtjänstpersonal fick testa GoLivePhone – en holländsk produkt som via en mobiltelefon bl.a. automatiskt larmar vid fall. Därefter har Yvonne även deltagit i ett test av Motiview – ett norskt motivationsverktyg för träning. Båda dessa tester finns att läsa om här på vår hemsida. Yvonne har även hunnit med att delta i en fokusgrupp.

– Det var det absolut roligaste att jag fick möjlighet att tillsammans med MISTEL träffa bland annat civilingenjörer från ABB som funderade på en ny typ av rollator. Det upplägget tyckte jag jättemycket om och jag tycker att det är en alldeles utomordentlig form av aktivitet för mig att vara med i.

Yvonne berättar vidare att det vid fokusgruppen deltog olika typer av deltagare – från äldre och brukare till olika professioner som är i kontakt med äldre och personer med funktionsnedsättning.

När jag frågar Yvonne vad hon skulle säga till en person som funderar på att bli testperson hos MISTEL säger hon:

– Häng på! Det är roligt och stimulerande och ger dig jättemycket om du bara hänger på och försöker. Framförallt får du en kontakt utanför hemmet som är värdefull.

Yvonne vill jättegärna vara med vid framtida tester och fokusgrupper i MISTEL. Hon beskriver att hon tycker det är roligt och stimulerande att det fortfarande finns någon som är intresserad av hennes synpunkter och uppfattning om olika saker ur det nya perspektiv som hon numera befinner sig i som rörelsehindrad. Hon berättar vidare att hon vill ju själv hitta nya sätt att förhålla sig till sitt nya liv och därför är det så spännande att testa nya saker, hjälpmedel och andra produkter, som samhället tar fram för att underlätta.

– Jag tycker att ni på MISTEL ska fortsätta på den väg ni har slagit in. Jag tror att det behovet är stort och starkt. Så det är en bra samhällsinsats verkligen och ett bra sätt för kommunen att visa att man även har utåtriktad verksamhet. Det blir en positiv känsla och attityd!

//Elisabeth – som vill passa på att tacka Yvonne som ställde upp på att intervjuas till MISTELs blogg.