• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

Tjänster

Workshop

MISTEL samlar en grupp till ett möte kring ett fokuserat tema. Gruppen har ett begränsat antal deltagare och syftet är att aktivt diskutera en frågeställning. Deltagarna, som representerar innovationens målgrupp, inbjuds utifrån sin kompetens. 

Innovatören är ansvarig för att, i samråd med MISTEL, ta fram huvudfrågeställningen. Workshop betonar problemlösning, lärande och diskussion.

MISTEL erbjuder stöd under hela processen – från planering till utvärdering. Resultatet av arbetet får innovatören i en rapport från MISTEL.

Scroll to Top