Test

En av MISTELs styrkor är att tester av innovationer i verkliga miljöer möjliggörs.

MISTEL erbjuder tillgång till olika testmiljöer:
Ordinärt boende, särskilt boende och en testlägenhet.

Test i ordinärt boende kan utföras hemma hos privatpersoner som har anmält sitt intresse för att medverka vid tester, men även hemma hos personer som har hemtjänstinsatser. Med särskilt boende menas ålderdomshem, servicehus och gruppboenden.
MISTEL har en testlägenhet som möjliggör tester i en hemlik miljö men under kontrollerade former. Testlägenheten används om en innovation  är otymplig, bara finns i ett exemplar eller av annan anledning inte är lämplig att just nu testas i en persons hem.

Testerna kan genomföras av såväl enskilda privatpersoner i målgruppen som av personal på t.ex. ett ålderdomshem eller i en hemtjänstgrupp.
MISTEL ansvarar under testperioden för allt från planering och kontakt med testpersoner och testmiljöer till utvärdering och sammanställning.

Visar inredning i MISTELs lägenhet.
Vardagsrummet i MISTELs testlägenhet.