• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

Tjänster

Planeringsmöte

Planeringsmötet är ett resultat av ett ”första möte” där MISTEL och innovatören kommit överens om fortsatt samarbete.

Syftet är att konkretisera vilka av MISTELs tjänster som kan vara till nytta för innovatören.
Mötet genererar en offert på vad som beslutats, inklusive pris, tidplan och ansvarsfördelning mellan MISTEL och innovatören.

Scroll to Top