• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

Tjänster

Första möte

MISTEL erbjuder alltid innovatören ett första möte.

Syftet är att MISTEL ska bli insatt i innovatörens behov och önskemål och var i processen innovationen befinner sig.
Inför mötet får innovatören fylla i ett formulär som bland annat kort beskriver innovationens idé, syfte och målgrupp.

Klicka här för att boka in ett ”första möte” med MISTEL

Scroll to Top