Mistel tipsar

MISTEL har även en lotsarroll. MISTEL vill se till att innovatörerna får det stöd de behöver från de aktörer som bäst kan ge detta. MISTEL har därför inte byggt upp parallella strukturer utan är en del i det innovationsstödjande systemet. Det innebär att MISTEL kan lotsa innovatörer vidare till andra relevanta aktörer vars kompetens det finns behov av.

 

MISTEL tipsar om bra och nyttig läsning på följande länkar:

Välfärd och Hälsa

SKL – Sveriges kommuner och landsting

VINNOVA

Arvsfonden

Anhörigas Riksförbund

Läkemedelsverket – Medicintekniska produkter

Myndigheten för delaktighet

Upphandlingsmyndigheten

 

Konferenser och Mässor:

MVTe

Vitalis

Äldreomsorgsdagarna

Kvalitetsmässan

Socialchefsdagarna

Offentliga rummet

WHINN – Week of Health and Innovation