• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

Tjänster

MISTEL tipsar

MISTEL har även en lotsarroll. MISTEL vill ge innovatörerna det stöd de behöver från de aktörer som bäst kan ge detta. MISTEL har därför inte byggt upp parallella strukturer utan är en del i det innovationsstödjande systemet. Det innebär att MISTEL kan lotsa innovatörer vidare till andra relevanta aktörer vars kompetens det finns behov av.

För att läsa mer om våra samarbetspartners olika styrkeområden och tjänster, klicka på logotyperna längst ner på första och sista sidan här på webben.

MISTEL tipsar om bra och nyttig läsning på följande länkar:

SKL – Sveriges kommuner och landsting

VINNOVA

Arvsfonden

Anhörigas Riksförbund

Läkemedelsverket – Medicintekniska produkter

Myndigheten för delaktighet

Konferenser och Mässor:

MVTe

Vitalis

Äldreomsorgsdagarna

Kvalitetsmässan

Socialchefsdagarna

Offentliga rummet

WHINN – Week of Health and Innovation

 

Scroll to Top