• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

Tjänster

Juridisk vägledning

Denna vägledning är i första hand ett kunskapsunderlag för den testbäddsverksamhet som bedrivs inom MISTEL i Västerås stad.

Vägledningen riktar sig till alla medverkande i ett testbäddsprojekt; innovatörer, verksamhetsansvariga, medarbetare och individer som deltar i tester. Syftet med vägledningen är att underlätta etablering, genomförande och slutförande av testbäddsprojekt. Vägledningen kompletteras med en avtalssamling.

Vi vill gärna sprida vägledningen och vi hoppas att den kan vara till nytta även för andra testbäddsverksamheter. Om innehållet i vägledningen och avtalsmallarna ska återanvändas, hänvisa till källan! Materialet får inte användas av andra för kommersiellt bruk.

Dokument för nedladdning:
Juridisk vägledning
Avtalssamling
бесплатные телефонные номерадоктораlive se camsкарты приложениеhttp://allpowerlifting.com/lifters/RUS/tunyan-narek-48772/saint-petersburg

Scroll to Top