Fokusgrupp

MISTEL samlar relevanta representanter för de blivande användarna till en tillfälligt sammansatt grupp.

I en fokusgrupp är formen ett samtal, inte en diskussion, mellan deltagarna. Frågeställningen ska vara formulerad i förväg och deltagarna ska vara informerade om ämnet/frågeställningen. Innovatören är ansvarig för att, i samråd med MISTEL, ta fram huvudfrågeställningen.

MISTEL erbjuder stöd under hela processen – från planering till utvärdering. Resultatet av arbetet får innovatören i en rapport från MISTEL.

” Genom härligt engagemang, egna idéer och ett stort kunnande utfördes fokusgruppen på ett mycket professionellt och strukturerat sätt.”
Magnus Elander, ErgoLed