• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

Tjänster

Enkät

En enkät är ett skriftligt frågeformulär som lämnas ut till ett större antal personer. MISTEL tar fram relevanta deltagare för att besvara enkäten.

MISTEL erbjuder stöd under hela processen – från planering till utvärdering. Resultatet av arbetet får innovatören i en rapport från MISTEL.

”Genomförandet, att få så många att svara på enkäten, speciellt användare och anhöriga var jättebra! Enkäten var lite krävande men den gav bra svar så jag är jätteglad att så många svarade! Ni måste ha kanonkanaler.”
Ann-Louise Norén, Bestic ABweb based budgeting softwareсковорода с керамикоймакияжииндексация в поисковых системахГамлетсвободные грузы по украине

Scroll to Top