• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

Tjänster

MISTEL erbjuder skräddarsydd testdesign

Som innovatör kan du när som helst under innovationsprocessen vända dig till MISTEL. Beroende på var i processen innovationen befinner sig erbjuder MISTEL olika metoder, såsom t.ex fokusgrupper och workshops, och tester som kan genomförs i verkliga boende- och vårdmiljöer. Dessa metoder är förenade med en kostnad för innovatören.
MISTEL anordnar även olika kunskapsseminarier inom t.ex. offentlig upphandling och kommunal vård och omsorg.
Vi har arbetat fram en juridisk vägledning med tillhörande avtalspaket. Relevanta avtal tecknas för respektive tjänst och metod.
Nedan beskrivs mer ingående vad MISTEL gör och erbjuder.


Första möte


MISTEL erbjuder alltid innovatören ett första möte. Syftet är att MISTEL ska bli insatt i innovatörens behov och önskemål och vart i processen innovationen befinner sig.
Läs mer om första mötet

Planeringsmöte


Syftet är att konkretisera vilken av MISTELs metoder som kan vara till nytta för innovatören. Mötet ska generera en offert på vad som beslutats, exempelvis ansvarsfördelning mellan MISTEL och innovatören, och pris på tjänsten.
Läs mer om planeringsmöten

Fokusgrupp


MISTEL samlar en tillfälligt sammansatt grupp med representanter för de blivande användarna som har relevans i sammanhanget. Formen är ett samtal, inte en diskussion, mellan deltagarna.
Läs mer om fokusgrupper

 

Workshop


MISTEL samlar en grupp som särskilt inbjuds tack vare sin kompetens, till ett möte kring ett fokuserat tema med ett begränsat antal deltagare, för att aktivt diskutera en frågeställning. Workshop betonar problemlösning, lärande och diskussion.
Läs mer om workshops

Intervju

MISTEL tar fram relevanta intervjupersoner.
Läs mer om intervju

Enkät


Ett skriftligt frågeformulär som lämnas ut till ett större antal personer. MISTEL tar fram relevanta deltagare.
Läs mer om enkäter

 

Test


MISTEL erbjuder tillgång till olika testmiljöer. I ordinärt boende, i särskilt boende och i vår testlägenhet. MISTEL erbjuder stöd under hela testperioden – från planering till utvärdering.
Läs mer om test

Kunskapsseminarier


MISTEL erbjuder regelbundet kunskapsseminarier om kommunal vård och omsorg och upphandlingar.
Läs mer om kunskapsseminarier

Juridisk vägledning


Denna vägledning är i första hand ett kunskapsunderlag för den testbäddsverksamhet som bedrivs inom MISTEL i Västerås stad.
Läs mer om juridisk vägledning

 

MISTEL tipsar


MISTEL har även en mäklarroll. MISTEL kommer att lotsa innovatörer till våra samarbetspartners när det finns behov av detta. MISTEL tipsar även om länkar till bra och nyttig läsning!
Läs mer om MISTEL tipsar
Scroll to Top