– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

Sverige i topp!

I Global Innovation Index upprättas årligen listor över topprankade innovationsnationer i världen. Syftet med indexet är att öka fokus på innovation som drivmedel för ekonomisk tillväxt och att göra det möjligt att följa enskilda länders utveckling.

 

Sverige har sedan 2015 haft 2:a och 3:e placeringar på 10 i topp listan, och i år har vi återigen en andra placering globalt enligt senaste rankingen av världens mest innovativa ekonomier. Schweiz innehar i denna mätning förstaplaceringen och USA följer tätt efter Sverige med en tredjeplacering.

Denna temperaturmätare visar att vi är bra på innovation i Sverige men kravet att ständigt bli bättre finns alltid närvarande för konkurrensen är hård!

Vid föregående mätning 2018 framhöll dåvarande närings och utvecklingsminister Mikael Damberg att en ökad satsning på innovationspartnerskap och samarbeten krävs vilket är extra kul för oss i MISTEL som insett värdet av att göra tillsammans i våra pågående nätverk!

I innovationsnätverket för välfärd och hälsa http://www.valfardochhalsa.se/ arbetar vi tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för att nya innovationer ska nå marknaden. Tillsammans med våra partners, invånare och innovatörer driver vi utvecklingen framåt!

För att läsa rapporten i sin helhet besök: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf

Källa: Cornell University, INSEAD, and WIPO (2019); The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva.