– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

Seminarie

Att sälja till offentlig sektor – en heldag med information och tips

Innovationsveckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt. Veckan samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.

Som en del av innovationsveckan anordnade Västerås stads testbädd MISTEL tillsammans med Region Västmanland Innovation den 1 oktober ett heldagsseminarium på temat att sälja till offentlig sektor.

Drygt 40 deltagare från olika delar av Sverige fick under dagen ta del av områden som kan vara bra att känna till när man som innovatör eller entreprenör ska göra affärer med en kommun eller en region.

Förmiddagen inleddes med presentationer av representanter från bl.a. MISTEL samt Region Västmanland innovation. Vi fick veta mer om hur verksamheterna arbetar, hur organisering för kommuner och regioner ser ut i regionen, samt hur man som företag kan förbereda mötet med en offentlig verksamhet.

Deltagarna fick också ta del av övergripande information om vad Västerås stad gör inom områdena digitalisering och välfärdsteknik.

En viktig komihåg som togs upp är att regelverk och ansvar skiljer sig åt runt om i Sverige vilket företagare behöver ta hänsyn till. En påminnelse lyftes också om att det alltid är upphandlings-regler som styr inköp för en kommun eller region. Vikten av att ”Prata mindre om din produkt och mer om vilket värde den levererar, och att anpassa pitchen efter målgruppen” var också något som lyftes.

Som hjälp för att navigera bland aktuella frågor och förtydliga och sätta fokus på beskrivningen av ett företags erbjudande kan Business Model Canvas (BMC) användas, vars frågeställningar övergripande gicks igenom.

Föreläsningen om upphandlingsprocessen lyfte en hel del intressanta frågor om strategiskt arbete, upphandling och avtal, där bland annat vikten av att göra medvetna val och ha ett långsiktigt tänk genom kategoristyrning är viktiga delar i en upphandling. En annan viktig del som lyftes för att skapa kvalitet i upphandlingsarbetet var vikten av att ha rätt kompetenser med vid upphandlingen.

I övrigt bjöds det på fika och mingel samt ytterligare tips t.ex. att besöka upphandlings-myndigheten på webben för att få mer information om upphandling, i ett tidigt skede ta kontakt med t.ex. hjälpmedelscentrum och lära mer om regelverk och inköpsprocesser för tänkt produktgrupp. Ytterligare inslag var hur man kan tänka kring system- och informationssäkerhet

Detta var ett axplock av vad  seminariet hade att bjuda på. En intressant dag med stor bredd som förhoppningsvis gav alla deltagare nya insikter!