– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Portfolio

VisueCare

VisueCare syftar till att höja kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen genom att samla information och visualisera planering, samt underlätta kvalitetsuppföljning.
Läs mer på visuecare.se

Företaget önskade MISTELs hjälp med att utvärdera VisueCare med avseende på funktion, kvalitets- och effektivitetsvinster men även med kunskapsinsamling om integration med andra system inom kommunal äldreomsorg samt säkerhetskrav på IT-system. MISTEL anordnade i detta syfte ett antal möten med exempelvis chefer och personal inom vård och omsorg, systemförvaltare och strateger inom IT-området.

Projektinformation
Partners: Västerås stad, proAros, Attendo, Hallstahammars kommun
Målgrupp: Kommunal äldreomsorg