– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Portfolio

SafeBase

SafeBase är ett system som ska göra det möjligt att upptäcka när en vårdtagare förlorar i vikt, sover oroligt eller har en förhöjd risk för liggsår men även för att upptäcka när och hur ofta vårdtagaren går upp ur sängen.

Den primära målgruppen vårdtagare är framför allt sköra äldre personer, exempelvis personer med en demenssjukdom och andra personer med ett stort behov av tillsyn. Genom att systemet är uppkopplat till internet är det också möjligt för anhöriga att få information direkt i sin dator eller mobiltelefon vilket förhoppningsvis ger en ökad trygghet då man närsomhelst kan se att de dagliga rutinerna fungerar som de skall.

MISTEL genomförde, som ett första steg, en fokusgrupp med chefer och personal från hemtjänsten för att ta tillvara målgruppens expertkunskap samt för att ta reda på om det inom vård och omsorg fanns ett intresse av att testa produkten. Då deltagarna ställde sig positiva till detta blev nästa steg att testa systemet i två olika vård- och omsorgsmiljöer. Två system har testats hos personer som bor på ett äldreboende och ett system har testats av äldre personer med hemtjänstinsatser.

Testets syfte är bland annat att säkerställa att systemet fungerar och att vård- och omsorgspersonalen får ut relevant information från systemet.

Projektinformation
Partners: Hallstahammars kommun, Personstöd
Målgrupp: Personer med behov av tillsyn, vård- och omsorgsverksamheter, anhöriga
Antal personer: 3
SafeBase