– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Portfolio

PharmaTablet

PharmaTablet är en tjänst, framtagen av det finska företaget Ciegus, som syftar till att minska risken för felmedicinering. Tjänsten finns sedan en tid tillbaka på den finska marknaden. Nu är företaget redo att undersöka den svenska marknaden.

MISTEL anordnade därför en fokusgrupp med medarbetare från vård- och omsorgsförvaltningen och regionen. Syftet var att ge företaget kunskap om lagar, regler och rutiner kring läkemedelshantering och vilka system som används idag. Företaget var också intresserat av om medarbetarna såg att PharmaTablet skulle tillföra något i deras arbete – med tanke på patientsäkerhet och läkemedelshantering.

Du kan läsa mer om tjänsten på https://www.laaketabletti.fi/sv.

Projektinformation
Metod: Fokusgrupp
Målgrupp: Medarbetare inom vård- och omsorg samt region
Tidpunkt: mars 2019
PharmaTablet