– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Portfolio

Meonto

Företaget Ionto AB utvecklar ett hjälpmedel som bland annat ska underlätta för en person att komma upp från golvet efter ett fall. I dagsläget finns en demonstrator framtagen.

För att få ökad kunskap om målgruppens behov och om marknaden anordnade MISTEL två fokusgrupper. Vid den första fick företaget träffa personer som ramlar ibland och då har svårt att ta sig upp igen från golvet. Vid fokusgrupp nummer två samlades personal som genom sitt arbete har erfarenhet av att möta personer som ramlat och hjälpa dem upp från golvet.

Vill du veta mer, kontakta företaget: info@ionto.se

 

Projektinformation
Metod: Fokusgrupper
Målgrupp: Personer som har svårt att ta sig upp efter ett fall
Tidpunkt: hösten 2018
Status: avslutat
Meonto