– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Portfolio

Life Science Technology in Europe AB

Västeråsföretaget Life Science Technology utvecklar ett automatiskt fall-larm. Syftet med larmet är att det ska förstå när en person ramlar och då skicka ett larm till en utvald mottagare – utan att den som ramlar behöver trycka på larmet. På sikt är larmet även tänkt att kunna upptäcka när bäraren börjar få en ökad fallrisk.

För att komma vidare i sin produktutveckling önskade företaget träffa tänkta bärare och personal från kommunal vård och omsorg . MISTEL anordnade då en fokusgrupp där deltagarna fick lägga fram sina åsikter och reflektioner kring upplevelser av, och önskemål kring fall-larm i allmänhet och kring detta fall-larms tänkta funktion och utformning i synnerhet.

Nu blir nästa steg att testa fall-larmet hos äldre som bor på särskilt boende här i Västerås!

Kontakta Stefan Hagbard på Life Science Technology in Europe AB om du vill veta mer om produkten. Stefan nås på telefonnummer 0706 – 66 44 03.

Projektinformation
Metod: Fokusgrupp
Målgrupp: Personer med fallrisk
Tidpunkt: september 2017
Life Science Technology in Europe AB