– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Portfolio

Klädvalet

Klädvalet, www.kladvalet.se,  är ett företag som funnits i Västerås sedan 2005. De säljer kläder designade för människor med olika funktionsnedsättningar där målet är att kläderna ska underlätta det dagliga livet när det gäller av- och påklädning.

Företaget vände sig till MISTEL för att få hjälp att ta reda på hur det upplevs av personal och användare att använda dessa kläder. Påverkas den fysiska belastningen på personalen? Påverkas användarnas välbefinnande?

För att få svar på dessa frågeställningar genomfördes under några månader ett test av anpassade kläder hos användare boende på ett antal olika boenden. Kläderna utvärderades därefter ur ovanstående aspekter.

kladvalet_logo_rgb-riktig

Projektinformation
Partners: Västerås stad Vård och Omsorg, Norlandia
Metod: Test på särskilt boende
Klädvalet