– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Portfolio

JustoCat

Robotkatten – JustoCat© är ett projekt som arbetar med att ta fram ett interaktivt robotdjur som kan verka lugnande för personer med demens, speciellt i ett sent skede av sjukdomen då det är vanligt med utåtagerande symtom. JustoCat© är konstruerad att efterlikna en levande katt som ligger stilla, andras och reagerar på beröring. På så sätt ska den ge lugn och trygghet samtidigt som den blir ett hjälpmedel för interaktion mellan personen med demens, anhöriga/vårdpersonal.

Produkten befinner sig nu i slutfasen av prototypstadiet.

Bakom projektet står forskare från Mälardalens högskola med stöd från Samhällskontraktet, Almi, MinSTInnovation Mälardalen och Robotdalen. Läs mer om JustoCat på justocat.se

Testets syfte
I MISTEL har Robotkattens funktionalitet testats t.ex. batteritid i aktiv användning, tålighet, hur syntetskinnet tål att tvättas och torktumlas, träningsprogram och att JustoCat© gör det den ska.

Projektinformation
Partners: Hallstahammars kommun, Robotdalen, MdH
Målgrupp: Personer med demenssjukdom
Antal personer: 4 personer
JustoCat