– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Portfolio

Hjälpmedel för bilen

Innovatören bakom företaget Capeblom AB heter Caroline Persson. Hon har en idé till ett hjälpmedel som ska underlätta för personer som har svårt att ta sig och ur en bil. För att komma vidare med sin idé önskade innovatören lära sig mer om hur de tänkta användarna löser problemet idag och vilka behov de ser av en ny lösning och vad som är viktigt med tanke på utformning.

MISTEL samlade därför 11 tänkta användare samt en fysioterapeut och en hemtjänstpersonal till en fokusgrupp för att diskutera dessa frågeställningar.

Projektinformation
Metod: Fokusgrupp
Målgrupp: Personer som har svårt att ta sig i och ur en bil.
Antal personer: 13
Hjälpmedel för bilen