– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Portfolio

GoLivePhone

Gociety (www.gociety.com) är ett holländskt företag som via Robotdalen (www.robotdalen.se) har testat mjukvaran till en smartphone. Produkten finns redan på den holländska marknaden och används där främst av privatpersoner.

Telefonens 4 huvudsakliga funktioner:

  • Samtal
  • Meddelanden
  • Säkerhetszon: om användaren kommer utanför ett visst område talar telefonen om hur användaren ska gå för att komma hem. Om användaren vill, skickas även ett meddelande till vårdgivaren.
  • Aktivitetskontroll: Fallvakt som skickar meddelande till vårdgivaren om användaren ramlat samt ett system för att följa upp hur aktiv användaren är fysiskt vilket kan användas för att tidigt uppmärksamma avtackling.

Testets syfte var att få användarsynpunkter på GoLivePhone gällande:

  • Hur enkelt/svårt det är att komma igång, att anpassa telefonen efter den enskilde användaren och hur den upplevs att användas i dagligt bruk
  • Hur värdefull användaren tycker att telefonen är och i vilka situationer den är mest nyttig respektive dålig
  • Hur vårdgivaren tycker GoLiveAssist fungerar
  • Allmänna intryck
  • Eventuella förbättringsförslag

Testet som utfördes av äldre personer tillsammans med hemtjänstpersonal inleddes med ett uppstartsmöte och avslutades med en workshop där intryck och kommentarer samlades in.

Projektinformation
Partners: Robotdalen, Qratio Hemtjänst
Målgrupp: Äldre personer med hemtjänst
Antal personer: 2 personer
GoLivePhone