– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Portfolio

Forskningsprofilen ESS-H, Mälardalens högskola

Forskare på Mälardalens högskola arbetar inom forskningsprofilen ESS-H med att ta fram sensorsystem för långtidsmonitorering hos äldre i hemmiljö. Ny teknik, i form av bärbara sensorer och kommunikation via datorer och mobiltelefoner, innebär nya möjligheter att utveckla tekniken som stöd i hemmet, t ex för att följa hälsotillståndet. Genom ny teknik kan ett antal hälsoparametrar regelbundet följas, och det går att tidigt finna avvikelser och sätta in åtgärder. Det handlar om att med nya metoder kunna mäta exempelvis blodtryck, syremättnad, blodglukos, EKG.

Den nya tekniken ger också en ökad trygghet, då mobilen kan samla ihop information från sensorer och skicka ett alarm om det behövs, exempelvis om en person faller. Det är också möjligt att ge feedback till personen om hälsoläget, eller att ge tips och uppmuntran till ett hälsosammare agerande.

Läs mer om forskningsprofilen här.

Innan forskarna går vidare i sitt utvecklingsarbete ville de bland annat ta reda på vilka parametrar man inom hälso- och sjukvården ser som relevanta att mäta och hur mätutrustningen kan göras användarvänlig.

För att ta reda på detta anordnade MISTEL en fokusgrupper med hälso- och sjukvårdspersonal som kan bli berörda av dessa mätningar. Forskarna fick även göra studiebesök i vård- och omsorgsverksamheter.

 

Projektinformation
Partners: Landstingets Västmanlands testmiljö, proAros
Målgrupp: Vårdpersonal
Forskningsprofilen ESS-H, Mälardalens högskola