– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Portfolio

Ergoled

Denna innovation är tänkt att underlätta vardagen för personer som är rullstolsburna eller använder rollator inomhus. Innovationen ska underlätta förflyttningar till och från en soffa samt ge en ergonomisk sittställning och en bra avlastningsyta för den som sitter i soffan.

Innovatören önskade ta reda på mer om målgruppens vardag, vilket behov de ser av innovationen samt vilka funktioner som efterfrågas. MISTEL samlade därför ett antal äldre personer ur målgruppen till en fokusgrupp. Vid fokusgruppen medverkade även vårdpersonal som har erfarenhet av att hjälpa äldre med förflyttningar.

Projektinformation
Partners: proAros
Målgrupp: Rullstolsburna personer och personer som använder rollator
Antal personer: 6 personer