– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Portfolio

E-care@home

En forskargrupp, E-carehome, från Örebro Universitet, Mälardalens högskola och forskningsinstitutet RISE, utvecklar ett system för att skapa ett smart hem med sensorer som samlar in data – t.ex. blodtryck, hur aktivitetsnivå, hur ofta kylskåpet öppnas – som ska skapa trygghet och även underlätta eventuell omvårdnad.

För att förstå vilken data som systemet ska samla in önskade forskargruppen öka sin kunskap om vårdpersonals och äldres vardag och aktiviteter. MISTEL anordnade därför två olika fokusgrupper  – en med personal från hemsjukvård och hemtjänst, och en med äldre personer – där deltagarna fick berätta om vardagen och vad som fungerar bra och vad som skulle kunna fungera bättre.

Läs mer om e-care@home här

 

Projektinformation
Metod: Fokusgrupp
Målgrupp: Äldre personer och personal från hemtjänst och hemsjukvård
Tidpunkt: maj 2018
E-care@home