– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Portfolio

Circleflow

Circleflow® är en tryckavlastande och cirkulationsfrämjande produkt som ska förebygga och lindra trycksår. Circleflow® är ringar i olika storlek som  passar för tryckavlastning av olika kroppsdelar.
circleflow.se

För att komma vidare i utvecklingen av produkten har innovatören via MISTEL fått hjälp med att lära sig mer om hur arbetet med trycksårshjälpmedel fungerar inom kommunalt finansierad vård och omsorg. MISTEL har anordnat ett möte med förskrivare och utprovare av trycksårshjälpmedel.

Projektinformation
Partners: Attendo
Målgrupp: Personer som har eller riskerar att få trycksår