– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Portfolio

CenPad

Innovationen är en app, CenPad, som installeras på en surfplatta installerad i en äldre persons hem. CenPad, tillsammans med plattan, blir en hub som syftar till att samla information om den äldres hälsa vad gäller exempelvis vikt, medicinintag, sömn och aktivitet. Informationen anpassas helt efter den äldres individuella behov.
Anhöriga, vårdpersonal eller läkare kan sen ta del av informationen på distans via sin smartphone eller dator och följa förändringar över tid för att tidigt identifiera en försämring.
Läs mer på www.cenvigo.com

Innovatören ville via MISTEL ta reda på om det finns behov av och intresse för denna innovation inom kommunal äldreomsorg och hur produkten i så fall ska utformas.
MISTEL anordnade därför en workshop med relevanta deltagare, bland annat enhetschefer inom vård och omsorg, strateger på Sociala Nämndernas Förvaltning och utvecklingsledare.

Projektinformation
Partners: Attendo, Västerås stad vård och omsorg, Hallstahammars kommun
Målgrupp: Äldre personer