– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Portfolio

Aifloo fokusgrupp

Aifloo (aifloo.com) utvecklar ett e-hälsosystem som ska öka säkerheten och tryggheten för äldre människor. Aifloos smarta armband samlar in data om användaren och gör analyser för att omedelbart kunna skicka ett alarm till en anhörig om något är fel.  Analyserna ska både kunna upptäcka onormalt beteende och förutse sjukdom.
Armbandet kommunicerar med ”satelliter” som användaren har i sitt hem och som i sin tur kommunicerar trådlöst med Aifloos datorserver.

För att ta reda på tänkta användares synpunkter anordande MISTEL en fokusgrupp med äldre personer och anhöriga. Målet med fokusgruppen var att ta reda på vad deltagarna tyckte i frågor som rörde funktioner och funktionalitet, integritet, design och prisbild.

Projektinformation
Metod: Fokusgrupp
Aifloo fokusgrupp