– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Portfolio

Aifloo

Aifloo, som vi tidigare genomfört en foksugrupp åt, har nu kommit vidare i sin utveckling!

Företaget skapar e-hälsosystem, som bygger på medicinsk artificiell intelligens, för omsorgsboenden och ordinära boenden.

Systemet har 4 funktioner:
Varningssystem
Trender och avvikelser
Positionsbestämning inomhus
Självlärande medicinsk artificiell intelligens M.A.I

Systemet består av ett armband som sänder en signal om något händer, satelliter i bostaden, en server i molnet och en app som informationen visas via. Mottagare av informationen kan vara anhöriga eller vårdpersonal.

Läs gärna mer om systemet på aifloo.com

För att ta reda på om tekniken fungerade som tänkt, samla in data samt användares synpunkter anordnade MISTEL ett test hos personer boende på några servicehus. Ett antal äldre fick under några månader använda Aifloos e-hälsosystem. Parallellt med detta gjordes även ett test hemma hos ett antal äldre personer i eget boende.

Projektinformation
Partners: Västerås stad, Hallstahammars kommun, Attendo
Metod: Test på särskilt och i ordinärt boende
Målgrupp: Äldre personer
Tidpunkt: September - december 2016
Status: Avslutat
Aifloo