Om Mistel

MISTEL är en testbädd för innovationer riktade till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. En testbädd är en arena för möten mellan innovatörer och blivande användare av deras innovationer.

Vår vision

MISTEL ska vara det lättillgängliga och väl fungerande kompetenscentret som bygger på nätverk
och samverkan för angelägna innovationer för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
MISTELs koncept når framgång, såväl nationellt som internationellt.

Kvinna i rullstol som åker nedför en rullstolsramp.
Kvinnlig personal på servicehuset pratar med en äldre kvinna som bor där.

Våra mål

Målet är att MISTEL bidrar till utvecklingen av morgondagens äldreomsorg med hjälp av nya innovationer.
MISTEL ska även bidra till att skapa ett innovatörsvänligt klimat som ger en ökad tillväxt i regionen.

MISTEL är öppen för innovationer som bidrar till att äldre personer och personer med en funktionsnedsättning får ett självständigt och välbefinnande liv samt för innovationer som bidrar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg. Innovationen kan vara en produkt eller en tjänst men även en arbetsmetod eller en organisatorisk lösning.

MISTEL erbjuder innovatörer och idébärare skräddarsydda möten och tester med expertis inom den kommunala vård och omsorgen. Genom att köpa denna tjänst får innovatören möjlighet att stämma av sin innovation eller idé direkt med den tänkte användaren. MISTEL vill på detta sätt bidra till att fler bra och efterfrågade innovationer kommer ut på marknaden.

Innovatörer erbjuds olika typer av metoder beroende på innovation och skede i sin process, men fokusgrupper med relevanta deltagare samt tester hos slutanvändare är en central del. Testerna sker framförallt i verkliga miljöer, hemma hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt på särskilda boenden. MISTEL erbjuder även innovatörerna tillgång till en särskild testlägenhet.

MISTEL har ett stort nätverk av samverkanspartners. Det handlar om allt från företag som jobbar med utveckling, företagsstödjande organisationer och högskola till vårdgivare och pensionärsorganisationer.

MISTEL betyder Mötesplats för Innovation i Samverkan – Testbädd för Livskvalitet.

Det är vi som är mistel

Caroline Pros

Projektledare

Sedan hösten 2021 arbetar jag som projektledare i Västerås stad och är en del av MISTEL. Ett mycket spännande uppdrag där jag tar med mig mina erfarenheter som arbetsterapeut inom den kommunala verksamheten. MISTEL ger mig möjlighet att få vara med och bidra till framtidens vård och omsorg där innovationer som skapas tillsammans med den tänkta användaren är en viktig del. Jag känner glädje i mitt arbete när jag ser att det arbete vi tillsammans gör kommer att leda till förbättringar för medborgaren, både nu och i framtiden! 

Karin Hedberg

Projektledare

Jag är marknadsekonom och har arbetat inom förlagsbranschen som marknadschef i många år. Sedan december 2012 är jag anställd på Västerås stad som projektledare. Genom MISTEL får jag möjligheten att träffa många olika människor i många olika situationer. Att skapa samverkan och goda relationer är någonting jag brinner för. Att se möjligheter med förändringar och bli delaktig i utvecklingen av nya lösningar för äldre personer och personer med funktionsnedsättning gör det lätt för mig att gå till jobbet varje dag!