• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

Om MISTEL

Om MISTEL

I samverkan med VINNOVA har Västerås stad etablerat MISTEL, en testbädd för innovationer inom äldreomsorgen.

En testbädd är en arena för möten mellan innovatörer och blivande användare av deras innovationer. Projektet MISTEL startade i september 2013 och övergick i mars 2017 från projekt till att nu vara en verksamhet inom Västerås stads vård- och omsorgsförvaltning.

MISTEL är öppen för innovationer som bidrar till att äldre personer och personer med en funktionsnedsättning får ett självständigt och välbefinnande liv samt för innovationer som bidrar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg. Innovationen kan vara en produkt eller en tjänst men även en arbetsmetod eller en organisatorisk lösning.

MISTEL erbjuder innovatörer och idébärare skräddarsydda möten och tester med expertis inom den kommunala vård och omsorgen. Genom att köpa denna tjänst får innovatören möjlighet att stämma av sin innovation eller idé direkt med den tänkte användaren. MISTEL vill på detta sätt bidra till att fler bra och efterfrågade innovationer kommer ut på marknaden.

Innovatörer erbjuds olika typer av metoder beroende på innovation och skede i sin process, men fokusgrupper med relevanta deltagare samt tester hos slutanvändare är en central del. Testerna sker framförallt i verkliga miljöer, hemma hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt på särskilda boenden. MISTEL erbjuder även innovatörerna tillgång till en särskild testlägenhet.

MISTEL har ett stort nätverk av samverkanspartners. Det handlar om allt från företag som jobbar med utveckling, företagsstödjande organisationer och högskola till vårdgivare och pensionärsorganisationer.

MISTEL betyder Mötesplats för Innovation i Samverkan – Testbädd för Livskvalitet.

Vår vision

Kvinna i rullstol som åker nedför en rullstolsramp.

MISTEL ska vara det lättillgängliga och väl fungerande kompetenscentret som bygger på nätverk
och samverkan för angelägna innovationer för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
MISTELs koncept når framgång, såväl nationellt som internationellt.

Våra mål

Kvinnlig personal på servicehuset pratar med en äldre kvinna som bor där.

Målet är att MISTEL bidrar till utvecklingen av morgondagens äldreomsorg med hjälp av nya innovationer.
MISTEL ska även bidra till att skapa ett innovatörsvänligt klimat som ger en ökad tillväxt i regionen.


Det är vi som är Mistel


Bild på Elisabeth Kjellin

Elisabeth Kjellin

Projektledare

021-39 14 17

elisabeth.kjellin@vasteras.se

Jag har under många år arbetat som sjukgymnast inom kommunal äldreomsorg, bland annat i Västerås stad. Som sjukgymnast har ett av mina mål varit att skapa förutsättningar för ökad självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning. MISTEL ger mig möjlighet att även fortsättningsvis få bidra till detta vilket känns mycket stimulerande! Jag har även utbildning och arbetslivserfarenhet inom logistik.

Bild på Karin Hedberg

Karin Hedberg

Projektledare

021-39 26 14

karin.hedberg@vasteras.se

Jag är marknadsekonom och har arbetat inom förlagsbranschen som marknadschef i många år. Sedan december 2012 är jag anställd på Västerås stad som projektledare. Genom MISTEL får jag möjligheten att träffa många olika människor i många olika situationer. Att skapa samverkan och goda relationer är någonting jag brinner för. Att se möjligheter med förändringar och bli delaktig i utvecklingen av nya lösningar för äldre personer och personer med funktionsnedsättning gör det lätt för mig att gå till jobbet varje dag!

Bild på Johnny Holmberg

Johnny Holmberg

Projektledare

021-39 15 90

johnny.holmberg@vasteras.se

De sista 10 åren har jag som projektledare haft förmånen att arbeta med att bidra till att teknik eller arbetssätt utvecklats vidare för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Jag är utbildad arbetsterapeut med vidareutbildning inom ledarskap och projektledning, och är även utbildad innovationsrådgivare. Att vara en del av ett innovativt sammanhang och ge stöd till innovatörer att komma vidare med sina lösningar för våra målgrupper ser jag som mycket givande, och är en av MISTELs stora fördelar. Tillsammans möjliggör vi förbättringar för framtiden! 

Scroll to Top