– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

Nytt år, ny kreativitet!

För att kickstarta det nya året vill MISTEL bjuda på lite reflektion kring området kreativitet då det är betydelsefullt för hur vi mår och presterar.

Redan på 300-talet lär Aristoteles ha uttryckt ”Inget äkta geni utan ett stråk av galenskap”. På senare tid har forskning styrkt sambandet mellan kreativitet och allvarlig psykisk sjukdom, framförallt sambandet mellan psykos och kreativitet. Intressant och kanske inte överraskande, eller?

Vad är då kreativitet?

Begreppet kreativitet kommer av latinets creʹo ’skapa’, ’frambringa’ och handlar om förmågan till nyskapande och frigörelse från etablerade perspektiv. (Def. Nationalencyklopedin). Scott Barry Kaufman, en amerikansk psykolog, forskare, och författare, fann i en studie att 72% får sina största kreativa infall i duschen! Men faktum är att kreativitet har funnits längre tid tillbaka än vad en dusch funnits!

Kreativitet och fascinationen för nyskapande har evolutionära och historiska rötter som spårats 4 miljoner år tillbaka, och har beskrivits som central för vår arts överlevnad under utvecklingshistoriens skiftande levnadsförhållanden.

Att öka kreativiteten – några tips!

Den brittiske socialpsykologen Graham Wallas beskrev 1926 i boken The Art of Thougt en kreativ process i fyra steg som kan användas för att bli kreativ. Det handlar om att ta in ny information (förbereda) och lägga den informationen i träda en period (inkubation) för att därefter när inspiration infinner sig återuppta arbetet och lägga ner hårt arbete för att få idén att bli något (verifikation). Att ta en paus i det man gör och istället göra något annat och låta det undermedvetna arbeta kan göra att man får en ny kreativ vinkling på det man arbetar med. Kanske kan det räcka med en paus och kopp kaffe istället för att bara köra på?

Kreativitet i arbetet – Framstegsprincipen

Forskaren och professorn Teresa Amabile vid Harvard Business School är en erkänd kreativitetsforskare. Amabile menar att kreativitet uppstår i samverkan mellan tre funktioner; kunskap inom ett område, kunskaper om kreativa processer (metoder) samt inre motivation. Samverkan mellan dessa menar Ambile ökar möjligheterna till kreativitet.

Amabile har i sin forskning kopplad till organisationer och grupper analyserat över 12.000 dagboksposter och fokuserat på vad som engagerar och motiverar människor. I “The Progress Principle” eller framstegsprincipen, beskriver hon hur långsiktig kreativitet i en grupp eller en organisation kan skapas. Vad motiverar anställda? Som ledare måste du veta varför människor kommer på jobbet varje dag, vad som får dem att stanna – och vad som får dem att prestera på bästa sätt.

Detta påminner om Ikigai, som är ordet för det som får oss att vilja gå upp på morgonen. Det som ger våra liv ett syfte, mening och mål, och gör att vi känner glädje och tillfredställelse.

Att katalysera människors progress – hur gör man det?

Det viktigaste menar Amabile utifrån sin forskning är att dagligen ge stöd för att nå framsteg i arbetsuppgifter som medarbetare upplever meningsfulla för att skapa ett positivt ”inre arbetsliv” som innebär positiva känslor och uppfattningar om organisationen, arbetet och kollegor, vilket leder till engagemang. Det handlar om att få människor att känna sig nöjda över att de har gjort någonting bra och når framsteg. Dessa erfarenheter leder i sin tur till positiva känslor som stärker den inre motivationen som i sin tur leder till ytterligare framsteg. Det blir en positiv feedback-loop som ökar sannolikheten att vara kreativ i det vi gör! Människor vill lyckas, och göra något som betyder något och som bidrar till något som man bryr dig om! Det motsatta leder till att man blir oengagerad.

Som ledare är det alltså viktigt att tänka över hur du kan stötta medarbetares framsteg och utveckling varje dag i någonting som upplevs meningsfullt och som medarbetarna kan-, tycker om-, och känner har betydelse för dem. För att stötta den egna kreativiteten kan du försöka spåra vad som gör att du går framåt, och hitta vilken typ av miljö som ökar din egen inre motivation och passion och försöka få mer av det i ditt arbete eller på din fritid!

 Människor är mest kreativa när de har positiva inre arbetslivserfarenheter, och när de har starkast inre motivation!

En annan viktig del menar Amabile är att ta bort vanliga barriärer för framsteg t.ex. frustration över att inte hitta acceptabla lösningar på problem vilket påverkar negativt för hur vi upplever arbetslivet. Detta kan bl.a. skapa upplevelser av att inte känna sig kompetent.

Att stötta och katalysera människors inre arbetsliv och att skapa en känsla av att lyckas och att man bidrar och presterar är nycklarna till långsiktig kreativitet och engagemang enligt Amabile.

Lyssna gärna på Teresa på Tedx Talks, och lycka till med att öka din kreativitet under 2020!