– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

MISTELs år 2017!

Två dagar kvar till julafton, rimfrost på fönstren och klarblå himmel!
Och jag ska försöka mig på en sammanfattning av MISTELs år.

2017 var året då vi övergick från projekt till verksamhet. Detta firades stort i februari med ett Innovationskalas på
Västerås slott. Ca 150 personer kalasade loss tillsammans!

 

 

 

 

 

 

Under året har Karin och jag, förutom att arbeta vidare med testbäddens verksamhet, även fått i uppdrag att utveckla metoder för behovsanalyser och pilottester. Vad är då skillnaden mellan testbäddsprojekt och pilottester? Jo, i testbädden testar vi enbart lösningar som fortfarande är under utveckling, och de testas då utifrån innovatörernas behov. I ett pilottest däremot testas och utvärderas färdigutvecklade lösningar utifrån Västerås stads behov. Som en del i detta har vi låtit oss inspireras av Danmark och tillsammans med många kollegor utbildat oss i en metod för utvärdering av välfärdsteknologi (VTV). Ska bli spännande att under 2018 arbeta vidare med denna metod och prova den vid våra pilottester.

Vi har under året provat några nya vägar för att utifrån våra identifierade och utvalda behov inspirera till innovation. Bland annat har vi deltagit vid en temadag kring förflyttning och en examensjobbsdag på Mälardalens högskola. Tänk om detta kan leda till en bra lösning för äldre personer som vill få upp sina ben i sängen utan hjälp när det är dags att lägga sig, eller för att hemtjänsten ska kunna hjälpa upp en person som ramlat utan att behöva kalla in extra hjälp!

Under 2017 har MISTEL även ägnat sig en hel del åt erfarenhetsutbyte. Dels har vi tagit emot intresserade och engagerade studiebesöksdeltagare från såväl olika delar av Sverige som från övriga världen, ex.vis. Australien, Spanien och Frankrike. En riktig höjdpunkt var vår träff i oktober med Living Lab Strandvejen från Köpenhamn vilket är en liknande verksamhet som MISTEL. Här fick vi både ge och få nya insikter och inspiration kring vidareutveckling av våra verksamheter!
Vi har under året också deltagit och inspirerats vid två olika testbäddskonferenser, i Oulu respektive i Oslo. Och så fick vi möjlighet att i november besöka världens största medicinteknikmässa Medica i Düsseldorf vilket var en mäktig upplevelse! Förutom att det var spännande att vara där så träffade vi flera företag med intressanta lösningar. Vem vet – någon av dessa lösningar kanske blir aktuell att testa i Västerås…

En annan av årets höjdpunkter var när Västerås stad vid VITALIS-mässan i april fick motta priset som årets e-hälsokommun 2017! Med tanke på denna utmärkelse känns det extra bra att Sociala nämnderna under året beslutat om en strategi och handlingsplan för digitalisering.

Visionen för digitaliseringen lyder:
År 2026 erbjuder de sociala nämnderna tjänster digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs och alltid med individens behov i centrum.
Visionen knyter an och bidrar till stadens värdegrund;
”Alltid bästa möjliga möte”.

Sist med inte minst vill vi tacka alla innovatörer, testpersoner, organisationer och andra som vi mött under året för gott samarbete!  Och så ser vi fram emot ett nytt, lika spännande år 2018!

//Elisabeth