– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

Rocka sockor

Tidig morgon på perrongen, kastar en snabb blick på mitt tåg som rullar in.

Jag läser tågets namn, ”Misteln”. Associerar förstås snabbt till Västerås stads tjänst och arbetssätt MISTEL som ska underlätta för innovatörer att ta sin idé vidare mot kommersialisering.

MISTEL vill tillsammans med våra partners i nätverket http://www.valfardochhalsa.se/ vara ett stöd för en innovatörs resa som skapar upplevelsen av att det går smidigt framåt genom att innovatören får tillgång till relevant stöd som gör resan enklare att vidareutveckla sin tjänst eller lösning att nå marknaden.

Innovation ses som skapandet av något nytt. Ny terräng bryts med ett unikt syfte att ta fram en tjänst eller lösning utifrån ett specifikt behov för en viss målgrupp på marknaden. Innovationer kan vara mer eller mindre inkrementella eller radikala. Vad innebär då det?

De inkrementella innovationerna är ofta små förändringar som bl.a. förenklar eller förstärker något som finns sedan tidigare t.ex. ett suddgummi får en ny färg för att synas bättre i mörker för de med nedsatt syn. Radikala eller ”omstörtande” innovationer innebär mer omvälvande förändringar som bryter ner existerande strukturer och byter inte enbart ut eller förbättrar något, de leder också till förändrade beteenden. De skapar något helt nytt som ändrar tidigare givna förutsättningar som förändrar människors sätt att agera eller kanske använda något.

Måste då det ena utesluta det andra, dvs. är en innovation alltid det ena eller det andra av dessa inriktningar?

Jag tycker inte det. Ett bra exempel aktuellt just idag är https://rockasockorna.se/. En liten förändring (att ta på sig ett udda par sockor) har fått stor spridning och förändrat människors attityder och beteenden. Samtidigt finns ett starkt symboliskt värde som hyllar olikheter och alla människors lika värde och rättigheter. En mix av sätt att se på innovation, där det lilla får betydelse för det stora.

Rocka sockorna för innovation idag!

// Johnny