– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

Internationella Alzheimerdagen

Den 21 september uppmärksammas varje år Alzheimers Sjukdom och andra kognitiva sjukdomar internationellt genom den internationella Alzheimerdagen.

Dagen syftar till att öka förståelsen för personer som lever med kognitiv sjukdom och ge nya rön och tips om vad som kan underlätta vardagen

I Sverige uppmärksammas dagen genom kunskapsspridning, föreläsningar och aktiviteter både av personer med kognitiv sjukdom och anhöriga, men även av läkare och forskare som delar med sig av erfarenheter från aktuell forskning.

Det finns många organisationer som arbetar för att ge råd och stöd. Titta gärna in på deras hemsidor för att läsa mer.

Alzheimer Sverige som är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation som grundades 1986 för att stödja personer med Alzheimers sjukdom med bl.a. rådgivning och utbildning. På deras sida finns information, fakta och tips om kognitiva sjukdomar. https://www.alzheimersverige.se/

Svenskt Demenscentrum är ytterligare en sida som sedan 2008 som arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling för ett mer demensvänligt samhälle. Här finns även en kunskapsbank som är en länk mellan forskning, praktik, beslutsfattare och FoU verksamheter inom demensområdet. http://www.demenscentrum.se/

På Demensförbundets hemsida finns kontaktpersoner till lokala demensföreningar att för att veta mer om vilket stöd eller vilka aktiviteter som anordnas lokalt t.ex. vad som arrangeras på Internationella Alzheimerdagen. http://www.demensforbundet.se/sv/lokala-foreningar/