Innovationsprocessen

Det unika med MISTEL är att innovatörer, under hela innovationsprocessen, på ett organiserat sätt erbjuds skräddarsydda möten, och inte minst, att nya produkter och metoder testas i en verklig miljö av personer i målgruppen.
Som innovatör kan du därför, när som helst under processen, vända dig till MISTEL för att ta del av den erbjudna tjänsten – skräddarsydda möten och tester med expertis inom den kommunal vård och omsorgen samt med äldre privatpersoner och privatpersoner med funktionsnedsättning. Utifrån deltagarnas synpunkter och resultat som framkommer vid dessa möten och tester får du som innovatör kunskap som underlättar för ditt fortsatta arbete med din innovation.

1. Idé

Hur kan en idé bli en behovsanpassad innovation?  Ju tidigare målgruppen involveras desto bättre för innovationen! Med hjälp av exempelvis en fokusgrupp med representanter för den tänkta målgruppen och sammankoppling med finansiärer och forskare kan idén utvecklas till nästa fas.

2. Koncept

Vad gör innovationen för skillnad? Vad erbjuder den? MISTEL kan i det här steget förmedla fokusgrupper och workshops med representanter för målgruppen. MISTEL erbjuder dessutom utbildning i bland annat kommunalt finansierad vård och omsorg, upphandling och juridikfrågor.

3. Utveckling

Nu kommer det riktigt intressanta. Hur fungerar innovationen i verkligheten? I en verklig testmiljö och med testpersoner ur målgruppen får du svar på om innovationen håller för behovet och krav på funktion. MISTELs testmiljöer är bland annat på äldreboenden och i vanliga hem.

4. Kommersialisering

Hur ska innovationen bli känd, nå ut till användarna och bli en kommersiell framgång? En uppfinning blir inte en innovation förrän den är spridd och används.
MISTELs tjänster under innovationsprocessens tre första faser, där målgruppen alltid involveras, skapar förutsättningar för att innovationen ska bli både känd och fungera kommersiellt. Utöver det hjälper våra samarbetspartners dig med att nå ut på marknaden.