– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

Ny dag ny månad!

Hej innovationsvänner

Johnny Holmberg heter jag och arbetar sedan årsskiftet i MISTELs testbädd med att bl.a. arrangera skräddarsydda möten via fokusgrupper tillsammans med en av mina kollegor Elisabeth. Hej innovationsvän!

Så här ett par månader in på det nya året har jag fått förmånen att känna kraften av den kompetens, erfarenhet och input som våra slutanvändare bidrar med i mötet med nya lösningar och engagerade innovatörer! Att sammanföra relevanta målgrupper med innovatörer för att ge konkret input och feedback för vidareutveckling av en lösning är en av de huvudsakliga uppgifterna för de fokusgrupper som arrangeras i MISTELs regi. Slutmålet är att bidra till att fler lösningar med potentiell nytta görs tillgängliga för våra målgrupper.

De sista10 åren har jag arbetat som projektledare för olika typer av projekt. Den gemenamma nämnaren har varit att bidra till att teknik eller arbetssätt utvecklats vidare för äldre och personer med funktionsnedsättning, eller verksamheter inom dessa områden. Jag är utbildad arbetsterapeut med vidareutbildning inom ledarskap och projektledning, och är även utbildad innovationsrådgivare som själv gjort resan med att ta en innovation till marknaden.

Jag tycker om att ge stöd och förenkla för innovatörer att komma vidare med sina idéer genom bl.a. närhet till användare vilket jag ser som en av MISTELs stora fördelar. Innovation är kul, särskilt när det bidrar till att göra fler innovativa lösningar tillgängliga för våra målgrupper. Här skapas verklig nytta!

Ser fram emot att träffa fler av er som är på gång att ta fram nya lösningar. Hör av er till oss, tillammans tar vi din idé eller lösning vidare!

/ Hälsningar Johnny