• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – a business within the City of Västerås

23 Apr 2014

Vi tillgängliganpassar MISTELs hemsida!

Läs mer >
05 Mar 2014

Vi skapar MISTELs hemsida

Läs mer >

Do you have an idea or an innovation...

aimed at elderly or disabled people that you would like to develop together with future users? Enter your contact details and briefly describe your innovation here on our website and we’ll get back to you.

  Contact us directly here

Kontakta oss

Enter you contact details below and send them to us. You don’t have to reveal any commercial secrets, but briefly describe your idea and we’ll contact you as soon as possible.

Film about MISTEL

A brief description of MISTEL

MISTEL is a test bed run by the City of Västerås. MISTEL has been established as a centre of excellence for innovations that contribute to the independence and well-being of the elderly and people with disabilities, and also innovations that contribute to the municipally funded health and personal care services. MISTEL makes it possible to develop these innovations for commercial success in a faster and more organised way by:

  • Offering services throughout the entire innovation process
  • Involving end-users
  • Offering testing of products in real-life situations
  • Having co-operation partners

MISTEL, a Swedish acronym for “Meeting place for Innovation in Co-operation – Testbed for Quality of Life”, started in September 2013 as a VINNOVA-funded project run by the City of Västerås. From March 2017 MISTEL is a business within the City of Västerås.

Read more

Hur kan du dra nytta av MISTEL?

MISTEL skräddarsyr möten och tester med expertis inom den kommunala vård och omsorgen. Genom att erbjuda denna tjänst till innovatörer och idébärare, får dessa möjligheten att stämma av sin innovation eller idé med den tänkte användaren, det vill säga äldre personer och personer med funktionsnedsättning, personal inom den kommunala vård och omsorgen samt kommunala tjänstemän. MISTEL vill på detta sätt bidra till att fler bra och efterfrågade innovationer kommer ut på marknaden.
Med innovationer menar vi produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar som innebär en nyhet på marknaden. En innovation kan även vara en befintlig produkt eller tjänst som testas för en ny målgrupp eller för ett nytt användningsområde.

MISTEL, Mötesplats för Innovation i Samverkan - Testbädd för Livskvalitet, startade som ett VINNOVA-finansierat projekt som bedrevs av Västerås stad under tre år. I mars 2017 övergick MISTEL från projekt till en etablerad verksamhet inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad.

Läs mer

Nyheter

Vi tillgängliganpassar MISTELs hemsida!

Johan Seige hjälper oss att tillgängliganpassa hemsidan för talsynteser. Vi får mycket bra synpunkter och ovärderlig hjälp av Johan!

Läs mer
Comments off. Apr 23, 2014

Vi skapar MISTELs hemsida

Idag är vi på utbildning! Vi lär oss lägga in text på MISTELs kommande hemsida!

Läs mer
Comments off. Mar 05, 2014

Do you have an idea or an innovation...

aimed at elderly or disabled people that you would like to develop together with future users? Enter your contact details and briefly describe your innovation here on our website and we’ll get back to you.

  Contact us directly here

Kontakta oss

Enter you contact details below and send them to us. You don’t have to reveal any commercial secrets, but briefly describe your idea and we’ll contact you as soon as possible.

Scroll to Top