– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

En lösnings utveckling

Utvecklingsresan för en trygghetsklocka från idé till marknad

MISTEL träffade Daniella Schöner från företaget Delphie för en intervju om deras utvecklingsresa för att ta fram den trygghetsklocka som företaget lanserar för äldre personer.

Delphie startades 2016 av Jan Arwald som med sin tidigare telecom erfarenhet från bl.a. Ericsson såg potentialen i att ta tillvara på erfarenheter av forskning som produceras, men som inte alltid når marknaden i form av tekniska lösningar.

Daniela beskrev att utvecklingsresan för trygghetsklockan började bland annat i samverkan med Mälardalens högskola. En prototyp med egenutvecklad mjukvara togs fram tillsammans med att falltester gjordes för att samla data.

Vad är Delphi trygghetsklocka?

Delphie trygghetsklocka är en multifunktionell lösning med tydlig skärm samt automatisk och manuellt aktiverbar fall-larmfunktion. Den har ett eget SIM-kort och inte är kopplad till en mobil via Bluetooth.

Klockan tillåter också samtal och SMS direkt utöver att enbart larma.

Mjukvaran är utvecklad internt inom företaget och syftar till att göra den lättanvänd, enkel, och möjlig att bygga på med framtida funktioner utifrån behov.

En testbädds betydelse

I ett tidigt skede av utvecklingen uppmärksammades möjligheten att få direkt input på trygghetsklockan från äldre via en testbädd. I slutet av 2017 kom Delphie därför i kontakt med testbädden MISTEL inom Västerås stad. Kontakten ledde fram till att flera fokusgrupper genomfördes med äldre personer för att göra den mer användarvänlig. Som den del av utvecklingen gjordes också fältprover och slut-test under 1 månad där äldre använde klockan i hemmet, i sin verkliga miljö.

Tillgången till MISTEL´s testbädd har förenklat utvecklingen på flera olika sätt beskrev Daniella. Dels en enkelhet att nå och involvera tänkt målgrupp, men även för att få feedback på bl.a. design och funktioner vid användande.

Den input som erhållits från de äldre i fokusgrupperna och testerna beskrev Daniella ha gett otroligt mycket feedback i form av konstruktiv kritik och respons tillsammans med en bättre förståelse för slutanvändaren, bl.a. hur målgruppen både upplever klockan och hur den fungerar för användarna, hur användarna larmar, och hur det automatiska fall-larmet fungerar. Detta bidrog i sin tur till att göra justeringar av lösningen till en bättre slutprodukt.

Daniella lyfte fram några saker som framkommit från de äldre och som varit ”guld värt” i samverkan med MISTEL. Dels insikten om att olika fallriskgrupper varierar kraftigt, vilket ledde fram till utveckling av fler justeringsmöjligheter och inställningar för mjukvaran i syfte att minska risk för fellarm. De plockade även bort vissa funktioner för att göra klockan så användarvänlig och enkel som möjligt. ”Det ska inte gå att göra fel som Daniella uttryckte det”.

Resultatet har också bidragit till att saker gått snabbare t.ex. genom input till genomförd riskanalys, liksom ha förenklat att få klockan tech Klass I certifierad.

Men utmaningar då, vilka har de varit?

En utmaning som Daniella beskrev var kopplad till processerna som är långa och utdragna med en del byråkrati t.ex. vid upphandling. För startups är det dyrt att vänta! Likaså beskrev Daniella att interna processer för företag som ska överväga att ta in en produkt i sitt sortiment från en underleverantör tar lång tid, där också en rädsla för att ta in nya lösningar kan finnas även om intresse finns från slutanvändare. Motsvarande menade Daniella även gälla gentemot kommuner eller regioner. Det är lätt att vara naiv och tro att det ska ta tre månader, medan det i verkligheten kan ta upp till ett år. En annan utmaning var kopplad till att hitta en bra hårdvarulösning. Daniella beskrev att det tog ett år att hitta rätt hårdvara för att matcha funktionerna i den egenutvecklade mjukvaran.

Tips för att ta sig framåt i utvecklingen till marknaden

Daniella fick avslutningsvis reflektera över viktiga egenskaper hos en entreprenör/innovatör som kan bidra till att få ut en lösning på marknaden. Det handlar enligt Daniella att förstå slutanvändaren för sin produkt, och inte enbart bygga en lösning från sina önskemål. Att också tro på sin lösning och sig själv, vara positiv och brinna för det man gör tillsammans med en vilja att lösa och hitta bra lösningar beskrev hon som viktiga. Hon beskrev det som att ha ett ”problemlösningsintresse” med drivkraft och energi. Några tips som hon skickade med är att inte vara rädd för samarbeten med såväl andra företag som institutioner, och att få till kliniska studier med användarna.

Framtiden, vad väntar där?

I det närmaste så pågår samverkan med ett danskt vårdbolag som ska sälja lösningen och göra den tillgänglig för både vård- och privatmarknaden i Danmark och Sverige.

Ytterligare utveckling av framtida funktioner arbetas det på för fullt då Delphie inte nöjer sig med endast falldetektering, utan även kikar vidare mot fallprediktion. Delphie har även en träningsapp OTAGO på GooglePlay som de utvecklat tillsammans med FoUiS (Forskning och utveckling i Sörmland). Delphies Trygghetsklocka har även kompletterats med Delphies Personlarmklocka. Klockan ser likadan ut men mjukvaran inne i klockan skiljer sig åt, då den riktar dig mot den marknad som behöver klockan för personlarm ej inom äldrevården.

MISTEL tackar Daniella för att ha fått ta del av utvecklingsresan, och önskar lycka till med fortsatt utveckling!