– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

Stöd för innovation

 

MISTEL är lyckligt lottade!

Vi finns i ett län med ett stort och etablerat intresse för innovation och innovationsstöd – och med en strategi (Affärsplan Västmanland) där Välfärd och Hälsa är ett av länets fyra styrkeområden.

Tack vare detta, och genom projektet Smart4U, bildade 2016 innovationsaktörer i länet ett innovationsnätverk inom Välfärd och Hälsa. Detta nätverk har dessutom utvecklat en gemensam innovationsrådgivningsmodell, anpassad för välfärds-, hälso- och medicinteknikbranschen.

Den branschanpassade innovationsrådgivningsmodellen underlättar arbetet för såväl idébärare som för innovationsrådgivare, då det tydligt framgår vad som behöver göras i de olika stegen från idé till kommersialisering. Rådgivningen genomsyras av stöd till utvecklingen av behovsprövade produkter/tjänster, det vill säga lösningar som baseras på ett behov inom vård och omsorg så att lösningarna snabbare och resurseffektivare skapar nytta och når framgångsrik kommersialisering.

Att få möjlighet att arbeta tillsammans med andra innovationsstödjande aktörer är så värdefullt – och förhoppningsvis inte bara för oss utan även för de innovatörer vi träffar!

De aktörer som är med i nätverket är, förutom Västerås stad genom MISTEL:
Almi Företagspartner Mälardalen
Mälardalens högskola
Region Västmanland Innovation
Robotdalen
Västerås Science Park

Innovationsnätverket har tagit fram en folder som bland annat beskriver den framtagna innovationsrådgivningsmodellen. Och på hemsidan valfardochhalsa.se finns ytterligare värdefull information för såväl innovatörer och företag som för andra innovationsrådgivare.