– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

Den sällsynta dagen 29 februari

29 februari är en dag för att uppmärksamma sällsynta diagnoser. Med anledning av att det har evenemang genomförts under hela februari, och på lördag anordnas extra många aktiviteter runt om i landet vilket du kan läsa mer om här.

Att ha en sällsynt diagnos är inte ovanligt. Ungefär 2 % av Sveriges befolkning har en sällsynt diagnos. Med sällsynt menas att max 10 av 100 000 personer har diagnosen.

Om man vill lära sig mer om sällsynta diagnoser kan man bland annat göra det genom riksförbundet eller den nationella funktionen (NFSD) för sällsynta diagnoser. NFSD har tips och stöd för såväl drabbade som för personal som i sitt jobb möter dessa patienter. För att få vägledning kan man även vända sig till Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) som finns på universitetssjukhusen. Där finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper och verksamheten ska verka för att personer som har sällsynta diagnoser får samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice som andra invånare har.

Förutom att 29 februari är den sällsynta dagen så infaller sedan år 2000 skottdagen på detta datum. Enligt gammal tradition var detta den enda dag då en ogift kvinna fick fria till en man. Och med tanke på att det bara är skottår vart fjärde år kunde väntetiden bli lång.