• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

Meonto

Meonto

Företaget Ionto AB utvecklar ett hjälpmedel som bland annat ska underlätta för en person att komma upp från golvet efter ett fall. I dagsläget finns en demonstrator framtagen.

För att få ökad kunskap om målgruppens behov och om marknaden anordnade MISTEL två fokusgrupper. Vid den första fick företaget träffa personer som ramlar ibland och då har svårt att ta sig upp igen från golvet. Vid fokusgrupp nummer två samlades personal som genom sitt arbete har erfarenhet av att möta personer som ramlat och hjälpa dem upp från golvet.

Vill du veta mer, kontakta företaget: info@ionto.se

 


  • Metod: Fokusgrupper
  • Målgrupp: Personer som har svårt att ta sig upp efter ett fall
  • Tidpunkt: hösten 2018
  • Status: Avslutat

Har du en idé eller en innovation...

som riktar sig till äldre personer eller personer med funktionsnedsättning som du vill utveckla tillsammans med blivande användare? Lämna dina kontaktuppgifter och beskriv kortfattat din innovation direkt här på vår webb, så återkommer vi till dig.

  Kontakta oss direkt här

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan och skicka dessa till oss.
Du behöver inte avslöja några affärshemligheter, men beskriv lite kortfattat din idé, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Scroll to Top