• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

Meonto

Meonto

Företaget Ionto AB utvecklar ett hjälpmedel som bland annat ska underlätta för en person att komma upp från golvet efter ett fall. I dagsläget finns en demonstrator framtagen.

För att få ökad kunskap om målgruppens behov och om marknaden anordnade MISTEL två fokusgrupper. Vid den första fick företaget träffa personer som ramlar ibland och då har svårt att ta sig upp igen från golvet. Vid fokusgrupp nummer två samlades personal som genom sitt arbete har erfarenhet av att möta personer som ramlat och hjälpa dem upp från golvet.

Vill du veta mer, kontakta företaget: info@ionto.se

 


  • Metod: Fokusgrupper
  • Målgrupp: Personer som har svårt att ta sig upp efter ett fall
  • Tidpunkt: hösten 2018
  • Status: Avslutat

Scroll to Top