• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

Life Science Technology in Europe AB

Life Science Technology in Europe AB

Västeråsföretaget Life Science Technology utvecklar ett automatiskt fall-larm. Syftet med larmet är att det ska förstå när en person ramlar och då skicka ett larm till en utvald mottagare – utan att den som ramlar behöver trycka på larmet. På sikt är larmet även tänkt att kunna upptäcka när bäraren börjar få en ökad fallrisk.

För att komma vidare i sin produktutveckling önskade företaget träffa tänkta bärare och personal från kommunal vård och omsorg . MISTEL anordnade då en fokusgrupp där deltagarna fick lägga fram sina åsikter och reflektioner kring upplevelser av, och önskemål kring fall-larm i allmänhet och kring detta fall-larms tänkta funktion och utformning i synnerhet.

Nu blir nästa steg att testa fall-larmet hos äldre som bor på särskilt boende här i Västerås!

Kontakta Stefan Hagbard på Life Science Technology in Europe AB om du vill veta mer om produkten. Stefan nås på telefonnummer 0706 – 66 44 03.


  • Metod: Fokusgrupp
  • Målgrupp: Personer med fallrisk
  • Tidpunkt: september 2017

Har du en idé eller en innovation...

som riktar sig till äldre personer eller personer med funktionsnedsättning som du vill utveckla tillsammans med blivande användare? Lämna dina kontaktuppgifter och beskriv kortfattat din innovation direkt här på vår webb, så återkommer vi till dig.

  Kontakta oss direkt här

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan och skicka dessa till oss.
Du behöver inte avslöja några affärshemligheter, men beskriv lite kortfattat din idé, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Scroll to Top