• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

LEA

LEA

Västerås stad har under 4 år deltagit i ett EU-projekt, SILVER (silverpcp.eu), vilket i sin tur varit med och finansierat utvecklingen av rollatorn LEA genom en särskild upphandlingsform som heter förkommersiell upphandling, PCP.
Då rollatorn skulle testas i de fem länder som deltog i SILVER utsågs MISTEL, utifrån Västerås stads medverkan i projektet, till svensk testmiljö.

LEA är en robotiserad rollator som, bland annat med hjälp av sensorer, är tänkt att öka äldre personers självständighet. LEA skapas av det holländska företaget Robot Care System, RCS (robotcaresystems.com/en/).

Syftet med testet var att ta reda på om LEA uppfyllde det som utlovats av företaget, specificera rollatorns målgrupp samt se om rollatorn kunde tillföra användarna någon nytta.
5 rollatorer testades under tre veckor av 7 olika äldre personer boende på två olika servicehus i Västerås.


  • Partners: Västerås stad Vård och omsorg
  • Metod: Test
  • Målgrupp: Äldre personer som använder rollator

Scroll to Top