• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

ionto

ionto

ionto – MeOnTo

ionto håller på att ta fram en möbel som är en hybrid mellan en stol och en stege i syfte att öka friheten och säkerheten i hemmen. Man adresserar särskilt balansproblem.

Företaget ville, som en del av produktutvecklingen, få in synpunkter från målgruppen på en tidig prototyp. MISTEL anordnade en fokusgrupp med äldre personer där alla på något sätt upplevde problem eller utmaningar med balansen.

Målet med fokusgruppen var att få insikter kring hur målgruppen upplevde produkten både gällande design och funktion, samt eventuella andra önskemål kring produkten. Även faktorer som användningsområden och pris diskuterades.

Kontaktuppgift till ionto: info@casenco.se


  • Metod: Fokusgrupp
  • Målgrupp: Äldre personer som upplever balansproblem

Scroll to Top