• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

E-care@home

e-care@home

E-care@home

En forskargrupp, E-carehome, från Örebro Universitet, Mälardalens högskola och forskningsinstitutet RISE, utvecklar ett system för att skapa ett smart hem med sensorer som samlar in data – t.ex. blodtryck, hur aktivitetsnivå, hur ofta kylskåpet öppnas – som ska skapa trygghet och även underlätta eventuell omvårdnad.

För att förstå vilken data som systemet ska samla in önskade forskargruppen öka sin kunskap om vårdpersonals och äldres vardag och aktiviteter. MISTEL anordnade därför två olika fokusgrupper  – en med personal från hemsjukvård och hemtjänst, och en med äldre personer – där deltagarna fick berätta om vardagen och vad som fungerar bra och vad som skulle kunna fungera bättre.

Läs mer om e-care@home här

 


  • Metod: Fokusgrupp
  • Målgrupp: Äldre personer och personal från hemtjänst och hemsjukvård
  • Tidpunkt: maj 2018

Scroll to Top