• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

Projekt blir verksamhet

Den 1 mars övergick MISTEL från projekt till en verksamhet inom Sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad. Det firade vi den 15 februari med Innovationskalas på Västerås slott. Så härligt! Från scenen fick vi t.ex. ta del av såväl innovatörers som testpersoners och vård- och omsorgsverksamheters erfarenheter av MISTEL.

Nu känns det så roligt att Äldrenämnden, Västerås stad, ser ett värde med testbädden och väljer att finansiera verksamheten! Det visar att vi i Västerås stad vill vara med och bidra till att vård och omsorg fungerar väl även i framtiden!

Härifrån går vi vidare med att träffa innovatörer och genomföra fokusgrupper och tester. Därutöver pågår i MISTEL en hel del utvecklingsarbete. Inom kort lanserar vi t.ex. Idéjakten där vi kommer att leta efter innovationer som möter tre specifika behov som finns i äldreomsorgen i Västerås.

 


Scroll to Top