• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

Studieresa till England

I början av december hade MISTEL förmånen att få följa med på en studieresa till testbäddar i England. Resan arrangerades av två projekt (Nordic Network of Test Beds och NoTeB – Nordic Test Beds) finansierade av Nordic Innovation. Deltog i resan gjorde därför kollegor från såväl Sverige som Norge och Finland vilket gjorde resan extra värdefull eftersom vi fick goda möjligheter att lära oss mer om testbäddar i övriga Norden och knyta nya kontakter.

På plats i England inledde vi med att medverka vid ett nätverksmöte i Lancaster för de sju testbäddsprojekt som finansieras av NHS England i deras satsning på testbäddar. Vi kände igen oss i projektens behov av att bolla med varandra hur de löst olika utmaningar. Mötet påminde en hel del om de testbäddsmöten vi under åren deltagit på hos VINNOVA.
Det gemensamma målet för samtliga testbäddsprojekt är att bland annat att minska antalet inläggningar på sjukhus. Ett annat viktigt innehåll i projekten är att den lösning som provas ska bestå av produkter från flera olika företag i samverkan.

Dag 2 fick vi tillfälle att besöka NHS Englands kontor för att lära oss mer om deras satsning på testbäddar. Det som blev tydligare då är att det är stora, omfattande projekt med många testpersoner involverade – från några hundra upp till 12 000 personer i något projekt. Trots att vi enbart genomför småskaliga tester kunde vi ändå tillföra erfarenheter från MISTEL, och det som framförallt väckte deras intresse var våra kunskapsseminarier för företag – kring till exempel upphandling och vård och omsorg.

Under vår resa hann vi även med att besöka två testbäddar: Diabetes digital coach i Bristol och Technology Integrated Health Management (TIHM) i Surrey. I Surrey fick vi se deras testlägenhet där de testar lösningarna nu innan de kommer att placeras ut i 350 demenssjuka personers hem under januari månad. Det ska bli mycket spännande att höra hur de hanterar de stora testgrupper som det handlar om, med de utmaningar som följer med det!

Avslutningsdagen hade vi förmånen att träffa Lars Sundstroem som är direktör för West of England Academic Health Science Network (AHSN) vilket är en organisation finansierad av NHS England och sjukvårdsorganisationer. AHSN är bland annat involverad i såväl lokala som nationella satsningar som stöttar innovatörer att ta fram nya lösningar för hälso- och sjukvård. Jättespännande och inspirerande att ta del av deras arbete!

Sammanfattningsvis blev det en givande och lärorik samt intensiv resa med många tågtimmar! Det positiva med alla tågresor var dock att vi fick gott om tid att lära känna våra nordiska kollegor från såväl projekten som från Nordic Innovation och ta del av deras arbete och erfarenheter.

20161207_130205-web

//Elisabeth


Scroll to Top