– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

Balansera mera

Under fallpreventionsveckan v.40 genomfördes temahalvdagen Balansera mera på Hjälpmedelscentrum i Västerås. Det är en årligen en återkommande och rikstäckande temadag om fallförebyggande aktiviteter för äldre.

Ett 80-tal äldre personer besökte arrangemanget som anordnades av testbädden MISTEL tillsammans med Västerås stads seniorguider.

Vi fick under dagen ta del av information om Hjälpmedelscentrum, föreläsning, om fallolyckor och en hel del praktiska tips om vad man kan göra för att bli stark och stadig.

Ett praktiskt träningsmoment med genomgång av övningar genomfördes också med stor aktivitet från alla deltagare.

Alla fick dessutom möjlighet att ta med sig träningsprogrammet hem för att fortsätta träna!

 

 

 

 

 

 

 

 

En ortopedingenjör berättade också om hur arbetet i team går till på en ortopedverkstad, och vad som är en bra sko. I pauserna fick alla deltagare möjlighet hämta energi med gott fika och få svar på frågor om de hjälpmedel som fanns på plats.

Sammantaget en välbesökt, inspirerande och lärorik dag i friskhetens tecken!