– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

Att sälja till kommuner!

Hur lyckas jag som innovatör/entreprenör som har en produkt eller tjänst för kommunal vård och omsorg, att göra affärer med en kommun? Om jag själv inte har bakgrund från kommunal vård och omsorg är det ofta  svårt att förstå organisationen, rollerna, reglerna och villkoren som styr kommuners inköp.
 
Västerås stads testbädd MISTEL bjuder in till ett lärorikt seminarium på detta tema. Så ta chansen att få en översikt över flera av de områden som är viktiga för att bli en framgångsrik leverantör till den kommunala vården och omsorgen!
       
TID OCH PLATS 
Seminariet genomförs den 17 april kl. 09:00-16:00 på Aros Congress Center, Munkgatan 7 i Västerås.
 
MÅLGRUPP 
Alla innovatörer och företag som vill sälja lösningar, produkter eller tjänster till kommunal vård och omsorg samt andra relevanta aktörer.
 
Ur det innehållsrika och lärorika programmet:
 
Heléne Karlsson och Christina Becker, strateger på sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad, hjälper oss att reda ut begrepp:
·        Kommun och region – vad är det för skillnad och vem gör vad?
·        Politiker eller tjänstemän – vem är det egentligen som bestämmer och vem ska jag prata med?
·        Hur den kommunala organisationen inom Västerås stad ser ut.
·        Vad innebär en beställar- och utförarmodell?
·        Vilka är äldrenämndens ansvarsområden?
– Vi tydliggör skillnader mellan ordinärt och särskilt boende samt berättar om våra mötesplatser.
·        Vilka är nämnden för funktionsnedsättnings ansvarsområden?
– Vad innebär bostad med särskild service, daglig sysselsättning och stöd i ordinärt boende?
·        Privata vårdutförare – kan de bli mina kunder?
 
Karin Hedberg och Elisabeth Kjellin, projektledare för MISTEL, informerar och berättar om:
·        Vad testbädden MISTEL erbjuder innovatörer och entreprenörer. 
– Jag vill samverka med kommunen i utvecklingen av innovationen – hur gör jag?
·        Hur beskriver jag ett bra business case för en kommun?
·        Sälja/hyra ut/leasa/sälja tjänst – vilken affärsmodell passar kommuner bäst?
·        Information och kontaktvägar till den nordiska marknaden.
 
Mattias Derneborg och Annika Kärnsund, innovationskoordinatorer, Region Västmanland innovation, berättar om:
·        Region Västmanland innovation – erbjudande till innovatörer och entreprenörer.
·        Kortfattat om Hjälpmedelscentrum, Västmanland.
 
Lunch 12:00 – 13:00
 
Mikael Håkansson, IT-strateg på Västerås stads vård och omsorg, informerar om:
·        Informationssäkerhet
– Vad gäller kring informationssäkerhet?
·        Lagar som ställer krav på hanteringen av personuppgifter inom vård och omsorg.

Lena Qvarnström Olsson, certifierad revisor för medicinteknik, informerar om:
·        Vad som gäller vid CE-märkning.
·        Måste en innovation vara CE-märkt som medicinteknisk produkt för att kunna säljas till kommunen?
 
Fika 14:00 – 14:20
 
Jenny Janestam, beställarchef, och Helena Vesterlund, utvecklare och upphandlare, sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad förklarar:
·        LOU – hur fungerar offentlig upphandling? Får leverantör och kommun egentligen prata med varandra vid en upphandling? När? Hur? Om vad?
·        Är det upphandlaren eller verksamhetschefen som bestämmer vad som ska upphandlas?
·        RFI – Request for Information – vad innebär det?
·        290 (!) kommuner – kan de inte samverka vid inköp?
 
Du anmäler dig här. 
Seminariet kostar 400 kr. I priset ingår kaffe och lunch. 
Anmälan är bindande då antalet platser är begränsat. Bokad plats kan överlåtas till en kollega.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss på MISTEL!

Vänliga hälsningar

Karin Hedberg                             Elisabeth Kjellin
021-39 26 14                               021-39 14 17