• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

Testbäddsprojekt

Genomförda testbäddsprojekt

Nedan följer en kort presentation av flertalet av de testbäddsprojekt som genomförts i MISTEL. För mer information om den testade innovationen och om projektets resultat – kontakta innovatören/företaget. Kontaktuppgifter finns i beskrivningen av respektive testbäddsprojekt.

JustoCat

Robotkatten – JustoCat© är ett projekt som arbetar med att ta fram ett interaktivt robotdjur som kan verka lugnande för personer med demens, speciellt i ett sent skede av sjukdomen då det är vanligt med utåtagerande symtom. JustoCat© är konstruerad att efterlikna en levande katt som ligger stilla, andas och reagerar på beröring. På så sätt ska den ge lugn och trygghet samtidigt som den blir ett hjälpmedel för interaktion mellan personen med demens, anhöriga/vårdpersonal.

Läs mer

GoLivePhone

Gociety (www.gociety.com) är ett holländskt företag som via Robotdalen (www.robotdalen.se) har testat mjukvaran till en smartphone. Produkten finns redan på den holländska marknaden och används där främst av privatpersoner. Telefonens 4 huvudsakliga funktioner: Samtal Meddelanden Säkerhetszon: om användaren kommer utanför ett visst område talar telefonen om hur användaren ska gå för att komma hem. Om användaren vill, […]

Läs mer
Scroll to Top