• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

Testbäddsprojekt

Genomförda testbäddsprojekt

Nedan följer en kort presentation av flertalet av de testbäddsprojekt som genomförts i MISTEL. För mer information om den testade innovationen och om projektets resultat – kontakta innovatören/företaget. Kontaktuppgifter finns i beskrivningen av respektive testbäddsprojekt.

Klädvalet

Klädvalet, www.kladvalet.se,  är ett företag som funnits i Västerås sedan 2005. De säljer kläder designade för människor med olika funktionsnedsättningar där målet är att kläderna ska underlätta det dagliga livet när det gäller av- och påklädning. Företaget vände sig till MISTEL för att få hjälp att ta reda på hur det upplevs av personal och […]

Läs mer

Schine

Schine Innovation, www.schine.se, utvecklar en ny typ av medicindoslåda. Företaget önskade lära sig mer om vilka egenskaper användare tycker är viktiga hos en medicindoslåda.  MISTEL anordnade därför två fokusgrupper – en med äldre personer som använder medicindoslåda, och en med vårdpersonal som i sitt arbete hanterar medicindoslådor. Man ville få synpunkter på den prototyp som presenterades […]

Läs mer

SafeBase

SafeBase är ett system som ska göra det möjligt att upptäcka när en vårdtagare förlorar i vikt, sover oroligt eller har en förhöjd risk för liggsår men även för att upptäcka när och hur ofta vårdtagaren går upp ur sängen. Den primära målgruppen vårdtagare är framför allt sköra äldre personer, exempelvis personer med en demenssjukdom och […]

Läs mer

Motiview

Motiview är ett motivationsverktyg som ska stimulera äldre personer och personer med demens till ökad fysisk aktivitet. Med hjälp av filmer och ljud kan användaren ta sig ut på cykeltur i kända omgivningar. Innovationen består av en displayenhet med motivationsfilmer som kombineras med en ergometercykel. Motiview är en norsk innovation som tagits fram av företaget […]

Läs mer

Forskningsprofilen ESS-H, Mälardalens högskola

Forskare på Mälardalens högskola arbetar inom forskningsprofilen ESS-H med att ta fram sensorsystem för långtidsmonitorering hos äldre i hemmiljö. Ny teknik, i form av bärbara sensorer och kommunikation via datorer och mobiltelefoner, innebär nya möjligheter att utveckla tekniken som stöd i hemmet, t ex för att följa hälsotillståndet. Genom ny teknik kan ett antal hälsoparametrar […]

Läs mer

Ergoled

Denna innovation är tänkt att underlätta vardagen för personer som är rullstolsburna eller använder rollator inomhus. Innovationen ska underlätta förflyttningar till och från en soffa samt ge en ergonomisk sittställning och en bra avlastningsyta för den som sitter i soffan. Innovatören önskade ta reda på mer om målgruppens vardag, vilket behov de ser av innovationen […]

Läs mer

CenPad

Innovationen är en app, CenPad, som installeras på en surfplatta installerad i en äldre persons hem. CenPad, tillsammans med plattan, blir en hub som syftar till att samla information om den äldres hälsa vad gäller exempelvis vikt, medicinintag, sömn och aktivitet. Informationen anpassas helt efter den äldres individuella behov. Anhöriga, vårdpersonal eller läkare kan sen […]

Läs mer

Circleflow

Circleflow® är en tryckavlastande och cirkulationsfrämjande produkt som ska förebygga och lindra trycksår. Circleflow® är ringar i olika storlek som  passar för tryckavlastning av olika kroppsdelar. circleflow.se För att komma vidare i utvecklingen av produkten har innovatören via MISTEL fått hjälp med att lära sig mer om hur arbetet med trycksårshjälpmedel fungerar inom kommunalt finansierad vård och omsorg. MISTEL har anordnat ett möte […]

Läs mer

VisueCare

VisueCare syftar till att höja kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen genom att samla information och visualisera planering, samt underlätta kvalitetsuppföljning. Läs mer på visuecare.se Företaget önskade MISTELs hjälp med att utvärdera VisueCare med avseende på funktion, kvalitets- och effektivitetsvinster men även med kunskapsinsamling om integration med andra system inom kommunal äldreomsorg samt säkerhetskrav på IT-system. […]

Läs mer

Bestic

Bestic är ett äthjälpmedel som kan beskrivas som en robotarm med en sked längst ut. Användaren kan själv styra skeden med hjälp av ett manöverdon. Det är en CE-märkt medicinteknisk produkt som går att köpa privat eller få via förskrivning. Sten Hemmingsson, som är grundare av Bestic AB, har själv, sedan barndomen, ett funktionshinder. Läs […]

Läs mer
Scroll to Top